Contacte

Identitat

Recursos

Enfoc

Glocal Coaching ofereix solucions de coaching enfocades a l’obtenció de resultats clars i mesurables, orientades a provocar canvis conductuals i actitudinals positius, eficaços i sostenibles.

Coaching de Qualitat

Que fa Glocal Coaching ® per tu?

Glocal Coaching ofereix coaches de qualitat contrastada i amb les màximes garanties, gràcies a un procés exclusiu desenvolupat per a assegurar l’excel·lència de les nostres solucions.

Comptem amb un equip de coaches certificats per les principals associacions internacionals, amb àmplia experiència en processos de coaching executiu i d’equips, i que han desenvolupat la seva trajectòria professional prèvia en organitzacions de diferents sectors, sempre en llocs de responsabilitat.

Tant les trajectòries professionals prèvies dels nostres coaches com les seves especialitzacions dins de la seva permanent formació i ampliació de coneixements, ens permeten oferir coaching per a sectors concrets i amb estils molt diversos. Comptem amb coaches especialitzats en Vendes, Productivitat Personal, Màrqueting, Sector Farmacèutic, Publicitat, Automoció, Art, Tecnologies de la Informació, Sector Aeronàutic, Consultoria, Selecció, etc., amb estils de coaching molt variats, des de reptador a conciliador, passant per coaching motivador, integrador, etc.

Beneficis del Coaching

El que Glocal Coaching aporta

El coaching és un procés conversacional, confidencial i voluntari, en el qual un coach acompanya a un professional, un equip o una organització en el camí cap a la consecució dels seus objectius facilitant el desenvolupament del seu potencial, la millora del seu acompliment i la seva satisfacció i la consecució de resultats extraordinaris.

Coaching no és formació, ni consultoria, ni mentoring, ni counseling. El coach no ensenya, ni aconsella, ni assessora, perquè considera que el client amb el qual està treballant és qui més sap de la situació concreta que planteja. Per tant, un coach de qualitat utilitzarà recursos en la seva majoria conversacionals per a alliberar aquest coneixement, proporcionar al seu client una major consciència de les seves possibilitats d’elecció i acompanyar-li en el descobriment d’aquelles accions triades per ell mateix que desitja posar en marxa per a aconseguir els seus objectius.

Els beneficis del coaching de qualitat que ofereix Global Coaching són molts, entre els quals destaquem:

Veure beneficis

Millora l’acompliment i la productivitat laboral, ja que desenvolupa la responsabilitat, l’autonomia, el compromís i la capacitat de reflexionar per a prendre decisions adequades

Desenvolupa habilitats i competències directives i de lideratge

Genera constructivament acords i consensos per a obtenir resultats positius i obrir noves possibilitats orientades a l’acció

Contribueix a la identificació, desenvolupament i retenció del talent en les organitzacions

Millora l’eficàcia de la comunicació i les relacions entre persones, equips i departaments, impulsant el respecte i la felicitat laboral a través d’un ambient de treball més satisfactori que afavoreix el desenvolupament professional

Desenvolupa la creativitat i la innovació a través d’un clima laboral en el qual es fomenten les idees i la participació, es reconeixen els èxits i l’esforç i es contempla l’error com un aprenentatge útil i necessari per al creixement professional

Proporciona eines per a aconseguir professionals més autònoms i segurs, capaços de trobar respostes eficaces davant situacions inesperades, impulsant la resolució de problemes amb iniciativa i originalitat

Desenvolupa la flexibilitat i la capacitat d’adaptació al canvi, una cosa essencial per a la supervivència de les organitzacions

Consolida la diversitat de pensament i punts de vista com una fortalesa per a les organitzacions i els equips, que enriqueix la capacitat d’abordar projectes amb èxit, l’entesa entre professionals i la presa de decisions

 

Formats d’Entrega

Totes les solucions que Glocal Coaching porta a terme poden realitzar-se virtualment, presencialment o de forma combinada, aconseguint un alt grau de versatilitat i adaptabilitat a les necessitats humanes i logístiques de cada Organització.

ROI del coaching

La rendibilitat

Les dades sobre el retorn de la inversió en processos de Coaching són veritablement espectaculars. A través dels estudis realitzats per diverses consultores, universitats, associacions i altres organitzacions es demostra que la inversió en processos de Coaching és molt rentable.

Els coaches d’Atesora Group som experts a generar contextos perquè els participants incrementin el seu nivell de consciència, de manera que s’adonin que els resultats que estan aconseguint són funció directa dels seus comportaments, i que poden canviar aquells modificant aquests. Així els resulta senzill triar aprendre, com a mitjà d’incrementar els seus resultats.

Des d’Atesora Group aportem la possibilitat d’assistir en la definició d’Indicadors Clau d’Acompliment (KPIs) específics de mesura, amb la finalitat de poder facilitar l’avaluació precisa de les àrees de competències i habilitat definides.

Medició per a la sostenibilitat dels canvis

Igual que la resta d’intervencions d’Atesora Group, els nostres processos de coaching es caracteritzen per la conveniència de mesurar els resultats per a determinar la seva eficàcia.

Des de Glocal Coaching ajudem mitjançant el disseny i utilització d’eines de seguiment i mesurament de KPIs específics per a cada procés. Això garanteix que l’efecte positiu de les sessions sigui sostenible.

INTERESSAT EN COACHING PER VÍDEO CONFERÈNCIA?

Contacta amb la nostra empresa EXEKUTIVE coaching