Contacte

Identitat

Recursos

Solucions

Cada empresa s’enfoca en metes i competències úniques per a desenvolupar als seus col·laboradors. Per això dissenyem i facilitem solucions de mentoring personalitzades i ajustades als objectius i col·lectius específics de cada organització.

Proporcionem l’entrenament necessari i adequat a tots els participants del programa –administradors, mentors i mentees-, de manera que estiguin plenament capacitats per a obtenir el màxim profit del mateix i contribuir al seu èxit.

Selecciona a continuació:

Programa

Entrenament de Mentors

Moltes són les organitzacions que demanden disposar de mentors altament qualificats entre les seves files, que facilitin la construcció i implantació de… Veure més

Més informació

Programa

Entrenament de Mentees

Per a l’èxit d’un programa de mentoring, tan important és capacitar als mentors per a facilitar l’aprenentatge dels seus mentees com que aquests… Veure més

Més informació

Programa

Entrenament d’Administradors de Programes de Mentoring

Perquè la implantació d’un procés de mentoring en una organització sigui exitosa, és clau que els promotors de la iniciativa estiguin…Veure més

Més informació

Programa

Serveis singulars de suport a mentors i mentees

Conscients de la necessitat d’utilitzar les nostres experiències com a font d’aprenentatge i desenvolupament, IMS ha dissenyat nous serveis d’alt…Veure més

Més informació

Implantació de Cultura de Mentoring

Si una organització està pensant a implantar i/o revisar algun programa de mentoring, des d’IMS podem ajudar-la a dissenyar el seu mapa de ruta. El primer pas per a això és que les persones responsables del… Veure més

Més informació

Planificació d’un Programa de Mentoring

L’èxit o fracàs d’una iniciativa de mentoring depèn principalment del procés de planificació d’aquesta. Tant en llançar un programa per… Veure més

Més informació

Avaluació d’Habilitats de Mentors

A l’hora de seleccionar als mentors del procés, no és suficient tenir en compte únicament el seu coneixement, major antiguitat o el nivell jeràrquic que… Veure més

Més informació

Matching (Mentor & Mentee)

L’element nuclear del mentoring és l’establiment d’una relació entre individus que resulti mútuament beneficiosa per a aconseguir metes específiques. Aquesta és la raó per la qual la unió exitosa i sostenible… Veure més

Més informació