Contacte

Identitat

Recursos

T’acompanyem.

"

Learning For Results

El resultat que aconsegueixes és funció de les accions que realitzes, i aquestes són dependents del teu comportament (actitud i aptitud).

Tant el disseny com la metodologia d’execució dels nostres programes s’orienten a incrementar l’efectivitat dels teus comportaments i això significa ajudar-te a executar accions diferents, que generaran resultats inevitablement diferents.

T’acompanyem

Learning For Results acompanya a les organitzacions en els processos de desplegament i desenvolupament efectiu de les soft skills que necessiten els seus col·laboradors i equips per a incrementar resultats de manera sostenible.

La nostra proposta de valor que oferim és una solució participant activament en totes les fases dels programes: des del diagnòstic, el disseny, la intervenció i l’avaluació dels resultats.

 

Personalització del programa

No creiem en solucions “preenvasades” atès que cada organització i sistema té les seves pròpies particularitats. Learning For Results dissenya, en funció de les necessitats de l’organització i el col·lectiu al qual va dirigit, el programa més idoni per a desenvolupar les habilitats i competències seleccionades. Posem el focus en el canvi conductual per a garantir l’increment de la productivitat i la millora del clima organitzacional.

Satisfacció efectiva

Learning For Results satisfà de manera efectiva necessitats molt diverses com la transformació de responsables en líders, l’impuls o regeneració d’equips d’alt acompliment, l’alineació d’equips directius, la transformació cultural, la gestió del canvi en les organitzacions, la seducció del talent o la repotenciació d’equips comercials.

Àmplia experiència

Learning For Results posseeix una àmplia i contrastada experiència en la millora continuada de la metodologia “d’aprenentatge per l’experiència”, reforçada amb la pràctica del coaching grupal i d’equips. El resultat és que els equips disposaran d’eines que els permetran fer front, de forma més efectiva i sostenible, als reptes generats pels entorns més complexos, multiculturals o remots en els quals es desemboliquen.

Tu i la teva empresa no esteu interessats a saber més,
sinó a aconseguir millors resultats de manera sostenible.

Contacta’ns