Contacte

Identitat

Recursos

Diversitat

Incorporar la perspectiva de gènere en la cultura organitzacional és necessari, però no sempre resulta fàcil.

Des d’Atesora Group t’oferim diverses solucions per a afrontar aquest repte ja que entenem la diversitat com un potencial a explotar.

Veure programes
Llegir més

Diversitat, Equitat, i Inclusió (DE&I)

La diversitat és una font de riquesa. Com més diversa és una organització, major coneixement, experiència i perspectives complementàries té, la qual cosa li permet una major capacitat d’adaptació i de reducció de riscos.
Gràcies a la inclusió de les diferències, cada persona és valorada pel que és i pot aportar per si mateixa. D’aquesta manera es fomenta al màxim el potencial disponible… Per què no utilitzar-lo tot?

No només ser diversos és suficient, és necessari ser conscients del que aporten aquestes diferències i impulsar una cultura que permeti integrar-les.

Diversitat de Gènere – Per què?

El gènere és un dels aspectes més rellevants de la diversitat. Integrar-ho aporta nous valors i presenta importants avantatges per a les organitzacions.

La complexitat i ambigüitat característiques dels entorns organitzacionals actuals requereix desenvolupar al màxim la versatilitat.

Optimitzar la diversitat de gènere i la seva inclusió efectiva permet ampliar la varietat de perspectives, perfils i talents i amb això millorar el valor ofert al client amb solucions i resultats més adaptats i efectius.

Beneficis de la Diversitat de Gènere

Enriquir la cultura organitzativa ampliant els estils de lideratge.

Millorar la capacitat d’innovació i adaptació fomentant la varietat de perfils i perspectives.

 

Promoure un major compromís basat en la participació i inclusió de les diferències.

Ser un col·laborador atractiu que impulsa i reconeix la perspectiva de gènere i fomenta una cultura equitativa.

Què aconseguiràs amb els nostres programes?

Prendre consciència del nivell de maduresa de la teva organització respecte a la diversitat de gènere.

Proporcionar habilitats d’autolideratge per a generar un canvi efectiu en les persones de l’organització.

Identificar i gestionar barreres relacionades amb el gènere i oferir recursos per a actuar sobre elles.

Implantar estratègies de diversitat de gènere que impulsin un equilibri efectiu i real.

Fomentar un espai des del qual compartir reflexions, experiències i aprenentatges unics per a la realitat de la teva organització.

No només volem ajudar-te a complir amb els imperatius legals i ètics, sinó que també aconsegueixis un avantatge competitiu, una millora en l’acompliment organitzacional i un impacte social positiu.

Cada organització es troba en una fase determinada del desenvolupament de la diversitat. Des d’Atesora Group som experts a identificar, dissenyar i facilitar solucions que cobreixin les necessitats presents.

Selecciona a continuació:

Sensibilització col·lectiva

Existeix consciència dels arguments a favor de la (DE&I) i l’organització comença a incloure’ls en les prioritats de Recursos Humans i Directius.

S’han fet alguns passos inicials per a determinar on es troba l’empresa en termes de DE&I, s’han llançat algunes iniciatives locals i s’estan supervisant per a ampliar el seu abast.

Impuls a col·lectius clau

Primers passos proactius cap al desenvolupament d’una cultura més inclusiva.

Creix l’ús dels conceptes relatius a DE&I i existeix comunicació sobre això a tots nivells de l’organització.

Els managers reconeixen els avantatges de la diversitat i porten a la pràctica estratègies per a crear un ambient de treball inclusiu.

S’han introduït les primeres iniciatives, polítiques i pràctiques corporatives.

Implementació estratègica

La DE&I està completament integrada en l’estratègia i en el dia a dia del negoci.

L’organització té el compromís de crear un ambient que doni suport a la DE&I, i promou els comportaments adequats per a això.

S’estableixen objectius específics i es supervisa el seu progrés.

Existeix un compromís ferm a tots els nivells per a mantenir el canvi cultural i assegurar que la DE&I es reflecteix en tots els comportaments, processos i pràctiques dins de la companyia.

Programes

Sensibilització en Diversitat de Gènere

Moltes organitzacions, equips i líders encara no han tingut una aproximació més conscient sobre els avantatges que implica fomentar la .. Veure més

Més informació

Desenvolupament del Lideratge Femení

Implementar canvis en les organitzacions implica que cada persona realitzi una adaptació individual i que els col·lectius clau siguin referents del canvi.. Veure més

Més informació

Coaching d’Equips per a la Diversitat de Gènere

El Coaching d’Equips és un recurs altament eficaç per a definir l’impacte que s’espera de la diversitat de gènere des de la pròpia estratègia de… Veure més

Més informació

Mentoring per a la Diversitat de Gènere

Una de les contribucions més significatives del mentoring és el desenvolupament de les minories en determinats tipus d’organitzacions… Veure més

Més informació

Facilitadores del programa

MARGA DEL OLMO

MARGA DEL OLMO

Directora de Desenvolupament de Negoci Catalunya

Veure BIO

CRISTINA CUEVAS

CRISTINA CUEVAS

Executive Coach i facilitadora

Veure BIO

Per al desenvolupament i implementació del programa comptem amb equip de coach i facilitadores sènior, certificades per les principals associacions professionals internacionals de coaching (ICF, EMCC, etc.), amb una àmplia i prestigiosa trajectòria professional, tant en el món del DE&I com en posicions directives en empreses impulsant els Plans d’Igualtat. Això les fa conèixer de primera mà els reptes que aborden quotidianament professionals, directius i equips, la qual cosa els capacita per a dissenyar i executar solucions amb el màxim nivell de qualitat.